תרגול עצמי

כיצד לא להתעייף בישיבה ממושכת

+ 1 2 3 4 5 6 7

שבו באמצע הכסא, כפות רגליים בפיסוק נוח. הניחו אמות הידיים מקבילות על השולחן, לקמר הגב לשאוף אוויר ולקרב המצח אל אמות הידיים.

 

הטיפול האישי הוא הזמנה לשכלל את התנועה ולשקם אותה משנים של תנועה עצורה.

תרגול עצמי לשכלול יכולת התנועה - גם בבית. מגוון תרגילים למגוון קשיים ובעיות, על גבי דיסקים. התרגילים הנם תרגילי שמע, המיועדים לשמיעה.

החיים הם תנועה, אין חיים בלי תנועה.
ד"ר משה פלדנקרייז
Designed & Programed by RER